Újvárosi Óvoda Velemi Tagóvodája

9726 Velem, Rákóczi Ferenc utca 6.

Tel./Fax: +36 94 363 - 706

Tagóvodavezető: Schreiner Gáborné

 

 

 

n

Újvárosi Óvoda Kőszegfalvi Tagóvodája

9730 Kőszeg, Kőszegfalvi út 50.

Tel./Fax: +36 94 360 - 283

Tagóvodavezető: Klobetzné Debrei Hajnalka

 

 

Egycsoportos német nemzetiségi óvoda vagyunk Kőszegfalván, Kőszegtől 2 km-re.

Óvodánk fő feladatai, közé tartozik a magyar mellett a német nemzetiségi nyelv és kultúra értékeinek átörökítése, a hagyományok ápolása .A tanév folyamán a különböző nevelési területek témaköreinek feldolgozása, amelyek főképpen az évszakok és az ünnepek köré csoportosulnak. Először magyarul, majd az így megszerzett ismeretekre alapozva német nyelven zajlik. A nyelv megismertetése, megszerettetése, elsajátítása az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságaihoz igazodva játékosan, gyermeki mivoltuknak megfelelő verseken, dalokon keresztül történik.

Nevelési programunkban nagy szerepet játszik a német nyelv oktatása mellett, a sváb hagyományok őrzése, az egészséges életmódra nevelés és a gyermekek sokoldalú személyiségfejlesztése.

Sok hagyományos rendezvényünk van. Ilyen pl. a Farsang, ami nem múlhat el ,,Cigenudli” nélkül. A Húsvét, ajándékok keresésével, locsolással zajlik. Minden tavasszal ellátogatnak hozzánk a soproni egyetemről, a nemzetiségi óvodapedagógus hallgatók. Anyák napja majd Évzáró, ami után szülőkkel együtt vidám Gyereknapot tartunk. Főzünk, barkácsolunk, versenyzünk és a gyerekeknek még arcfestés is jár. Részt veszünk a Falunapon is német műsorral.

A nyár elején kirándulni megyünk, szülőkkel, testvérekkel. Voltunk már Győrben, az állatkertben, az ausztriai Family-parkban és Díno-parkban. Az oviban felállítjuk a medencénket és egész nap kinn vagyunk. Kint is eszünk, hiszen van egy szépen kialakított, fedett teraszunk, csak aludni megyünk be. Sokat kirándulunk pl.: Kalandváros, Szarvas-forrás stb.

Ősszel részt veszünk a kőszegi Oktoberfest-en és köszöntjük a falu időseit. A szülőkkel közösen szervezzük a gesztenyesütést és kézműves foglalkozást.

A tél eleje a Mikulás várásával és az adventi készülődéssel telik. Az év zárása a szülőkkel együtt tartott hagyományos Karácsonyváró délután, ahol a műsorunk után együtt ajándékokat készítünk, beszélgetünk.

Megünnepeljük a gyerekek születésnapját. Ilyenkor a gyerekek megajándékozzák az ünnepeltet rajzaikkal és verssel, dallal köszöntjük őt.

Az év folyamán, ha csak lehet, kimegyünk a friss levegőre és minden héten egy nap gyümölcsnapot tartunk.

Rossz idő esetén a felszerelt tornaszobát vesszük igénybe. A gyerekek rendelkezésére áll egész nap, a gyurma, festék, színes ceruza, az olló. Ösztönözzük őket, hogy bátran használják ezeket minden nap.

 

Újvárosi Óvoda Bozsoki Tagóvodája

9727 Bozsok, Rákóczi u. 85.

Tel./Fax: +36 94 363 - 764

Tagóvodavezető: Kuticsné Fatalin Mária

 

 

Óvodánk az Újvárosi Óvoda Bozsoki Tagóvodája , a Kőszegi-hegység délkeleti lejtőjén meghúzódó falvak egyikében, Bozsokon található. Fenyvesekkel, nyíresekkel, szelídgesztenye ligetekkel tarkított erdők veszik körül a községet, amelynek házsorai között az Aranypatak vize csordogál.

A község legszebb műemléke a festőien szép környezetben található Sibrik kastély. Szájhagyomány szerint Mátyás király vadászkastélya volt. A kastélyt övező angolparkba gyakran ellátogatunk.

Óvodánk egy vegyes csoporttal működik, húsz gyermekkel. A gyermekek ellátását két felsőfokú óvodapedagógus, egy szakképzett dajka és egy szakácsnő végzi. Saját főzőkonyhával rendelkezünk, így óvodásaink házias jellegű, vitamindús ételeket fogyasztanak. Óvodánk épülete az 1920-as években családi háznak épült. Évek során az átalakítások és felújítások révén korszerű, szép, esztétikus, a mai kor igényeinek megfelelően kialakított helyiségek, alkalmasak a gyermekek gondozására, nevelésére. Csoportszobánk tágas, világos, jó felszereltségű. Udvarunk nagy alapterületű, szépen parkosított, babaházzal és sokféle mozgásfejlesztő játékkal felszerelt.

Nevelésünkben a tartalmi hangsúlyt az egészséges életmód szokásainak megalapozására, az anyanyelvi nevelésre és a hagyományápolásra helyezzük. Óvodai nevelésünk a családi nevelésre épül. A családi nevelés tiszteletben tartásával, a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével, különleges gonddal igyekszünk a gyermekeket önállóságra, türelemre, tapintatra, egymás munkájának megbecsülésére, a másság elfogadására, az életre nevelni. Óvodánk egész életét áthatja a gyermekközpontúság, a családias, érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör.

Óvodai életünket, a játékokat, tapasztalatszerző alkalmakat az évszakok adta lehetőségek köré építjük, szervezzük. Fontos számunkra az örök emberi értékek közvetítése, a népi kultúra ápolása, a természet ismeretére, szeretetére, védelmére nevelés. Az ünnepek, népszokások, népi tevékenységek megismertetése gyermekeinkkel.

A gyermekeket nem siettetjük, türelemmel kivárjuk az érés, fejlődés folyamatát. Fejlesztő játékok segítségével fejlesztjük őket. Munkánkat szakemberek is

segítik: logopédus és mozgásfejlesztő-pedagógus, heti egy órában.

A szülőkkel való kapcsolatunk jó, részesei óvodai életünknek pl.: gyermeknap, szüreti felvonulás, kirándulások. Ünnepeink: Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, Évzáró.

Az óvodáskorú gyermekek alapszükséglete a játék, amelyen keresztül szerzi tapasztalatait, ismerkedik a világgal és önmagával. Ezért minél több időt, helyet, alkalmat és lehetőséget biztosítunk az elmélyült játékra.

Arra törekszünk, hogy kiegyensúlyozott, érzelmileg gazdag, a környezetéhez ragaszkodó, érdeklődő, tanulásra képes gyermekek kerüljenek az iskolába.

 

n