A gyermekek rendszeres tájékoztatásának rendje

Az óvodás gyermek életkori sajátossága, hogy kérdez, megkérdez. Kötelessége minden felnőttnek az egyszerű, érthető válaszadás, magyarázat, metakommunikációs jelzés – mosoly, simogatás, elismerő pillantás, rosszallás, fejcsóválás stb. adása.

 

Gyermeki jogok gyakorlásának rendje

A gyermekek nagyobb közössége alatt a beíratott gyermekek 20%-át, 24 főt, egy csoportnyi gyermeket értünk.

 

A gyermek értékelésének a rendje

A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok folyamatosan végzik az egyéni fejlettségmérő lap (Gyermektükör) alapján.

 

Az óvoda felvételi szabályai, eljárási rendje

Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik. A beíratás idejét, az óvoda körzethatárait a fenntartó határozza meg.

 

A napirend kialakításának szempontjai

Óvodai napirendünk rugalmasan illeszkedik a gyermekek tevékenységeihez.

 

 
További cikkeink...